Alpha-cursus Christelijke Gereformeerde kerk te Dokkum
· Wat is de zin van het leven?
· Wat gebeurt er als we sterven?
· Wat heeft Jezus met ons leven vandaag te maken?

Als u met een of meer van deze vragen rondloopt, en daar een antwoord op zoekt, dan is Alpha iets voor u.

Wat is de Alpha-cursus? Alpha staat voor:
A llen zijn welkom
Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom.

L eren en lachen
Dingen ontdekken over het christelijk geloof en tegelijkertijd plezier hebben samen.

P izza’s en pasta’s
De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Samen eten geeft mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen.

H elpen van elkaar
Kleine groepen geven gelegenheid om door te praten over eigen vragen.

A lle vragen mogen gesteld worden
Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of te bedreigend wordt gezien