Algemene contactgegevens

Christelijke Gereformeerde Kerk Dokkum
Stationsweg 39
9101 HX   Dokkum
0519-294349

Postadres
Postbus 117
9100 AC Dokkum

Contactpersonen

Hieronder vindt u een lijst met contactpersonen binnen onze gemeente.

Predikant:
ds. A.C. van der Wekken
Stationsweg 37
9101 HX Dokkum
Telefoon: 0519–724458
E-mail: dominee@cgkdokkum.nl

Koster:

Johannes van der Hoek
D.R. Camphuysenstraat 2
Telefoon: 0519-295416
E-mail: koster@cgkdokkum.nl

Informatie/algemene zaken:

Johannes van der Veen
Telefoon: 0519-296991
E-mail: algemeen@cgkdokkum.nl

Scriba:

Anne Kloosterman
Telefoom: 0519-332939
E-mail: scriba@cgkdokkum.nl

Nieuws agenda:

Geert Wijnsma
E-mail: agenda@cgkdokkum.nl

Zondags mededelingenblad:

E-mail: mededelingenblad@cgkdokkum.nl

Gemeente Kontakt:

Redactie adres: Saapke Boorsma-Zagema
Telefoon: 0519-296673
E-mail: gemeentekontakt@cgkdokkum.nl

Diaconie:

Henk Peterson
Telefoon: 0511421526
E-mail: diaconie@cgkdokkum.nl

Commissie van beheer:

Linda Jelsma
Telefoon: 06-18115426
E-mail: cvb@cgkdokkum.nl

Penningmeester:

Freerk de Vries
Telefoon:  0519-220145
E-mail: penningmeester@cgkdokkum.nl

Ledenadministratie:

Saapke Boorsma-Zagema
E-mail: kerkburo@cgkdokkum.nl

PR commissie:

Marijke van der Veen
Bert Johan Mullender

E-mail: pr@cgkdokkum.nl