Algemene contactgegevens

Christelijke Gereformeerde Kerk Dokkum
Stationsweg 39
9101 HX   Dokkum
0519-294349

Postadres
Postbus 117
9100 AC Dokkum

Contactpersonen

Hieronder vindt u een lijst met contactpersonen binnen onze gemeente.

Predikant:
ds. A.C. van der Wekken
Stationsweg 37
9101 HX Dokkum
Telefoon: 0519–724458
E-mail: dominee@cgkdokkum.nl

Koster:

Klarie de Vries( coördinator) 0629601067 koster@cgkdokkum.nl
Anko van Wijk 0630167966

Informatie/algemene zaken:

Gerrit de Jong
E-mail: algemeen@cgkdokkum.nl

Scriba:

Hessel Keegstra
E-mail: scriba@cgkdokkum.nl

Zondags mededelingenblad:

E-mail: mededelingenblad@cgkdokkum.nl

Gemeente Kontakt:

Redactie adres: Saapke Boorsma-Zagema
Telefoon: 0519-296673
E-mail: gemeentekontakt@cgkdokkum.nl

Redactie adres: Saapke Boorsma-Zagema
Telefoon: 0519-296673
E-mail: gemeentekontakt@cgkdokkum.nl

Diaconie:

Heino Buikema
diaconie@cgkdokkum.nl

Commissie van Beheer:

Marin Schipper
cvb@cgkdokkum.nl

Penningmeester:

Freerk de Vries
Telefoon:  0519-220145
E-mail: penningmeester@cgkdokkum.nl

Ledenadministratie:

Saapke Boorsma-Zagema
E-mail: kerkburo@cgkdokkum.nl

PR commissie:

Christiaan Posthumus
Bert Johan Mullender
pr@cgkdokkum.nl