Het mededelingenblad nieuwe stijl en de agenda van de kerk

By 12 april 2019Uitgelicht, Website

Elke zondag staat er een gastheer/gastvrouw klaar om u welkom te heten en u het mededelingenblad te overhandigen. Dit mededelingenblad wordt al jaren iedere vrijdagavond door de voorzitter van de kerkenraad in elkaar gezet. Dit kost elke vrijdagavond ongeveer anderhalf uur tijd. Door de kerkenraad is onderkent dat dit een wel heel belastende opgave is, in tijd maar ook in het wekelijkse herhalende aspect.

Een eerste stap die door de kerkenraad is gezet, is een oproep waarin gevraagd werd aan de gemeente om broeders en zusters, die mee willen helpen om per toerbeurt de redactie van het mededelingenblad te doen. Er zijn 7 leden van onze gemeente die hieraan mee willen helpen en daar zijn we heel blij mee.

Een tweede stap die per 1 april ingaat, is het versimpelen van het mededelingenblad, door zo weinig mogelijk gegevens dubbel te publiceren. Dus gegevens die in het Gemeente Kontakt staan niet nog een keer op het mededelingenblad te zetten.

Ook willen we graag dat onze website meer gaat leven. Dit willen we doen door bijvoorbeeld de wijk uitnodiging niet meer af te drukken op het mededelingenblad, maar in de agenda te plaatsen. Dit zorgt voor minder redactiewerk en meer bezoek aan de website. Per april komt elke week de website agenda op de beamer te staan. Thuis kunt u dan op de site de agenda punten die voor u van belang zijn openen, voor al de relevante informatie.

Het zal in het begin even wennen zijn maar op deze manier hopen we een redactioneel minder intensief mededelingenblad te krijgen, maar ook een website die meer wordt gebruikt.

Per april kunt u de kopij voor op het mededelingenblad mailen naar: mededelingenblad@cgkdokkum.nl

Hebt u uitnodigingen voor op de website agenda, dat kunt u mailen naar: agenda@cgkdokkum.nl. Het mailadres voor kopij voor het gemeentekontakt blijft het zelfde: gemeentekontakt@cgkdokkum.nl.

Een vriendelijke groet van de kerkenraad.

Leave a Reply