Informatie over de collecte voor Noodhulp in Zuidelijk Afrika

Orkaan Idai en enorme regenval hebben de afgelopen tijd in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen aangericht aan huizen en gewassen.
De natuurramp vindt vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar plaats. Kerkenhelpenkerken.nl is het nieuwe noodhulpinitiatief van de GZB, de CGK en Verre Naasten, start op verzoek van lokale kerken een noodhulpactie voor Zuidelijk Afrika. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.
Voor € 20 kunt u een gezin een maand lang helpen met een voedselpakket. Een pakket bevat rijst, maïs, dekens en ook zaad en mest zodat er weer nieuwe gewassen ingezaaid kunnen worden. Ook hulp bij het herstellen van huizen en sanitair is nodig.

Helpt en bid u mee voor deze slachtoffers en hulpverleners? Van harte aanbevolen.
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer: NL40RABO 01183 65622
o.v.v. Noodhulp Zuidelijk Afrika

Leave a Reply