Clubkids 10 en 11 jaar
De jeugd van 10 en 11 jaar komt op de maandagavond van 18:45 tot 20:00 uur samen in de Time Out. De kinderen hebben hier leuke, leerzame en gezellige avonden. Er wordt onder andere over interessante onderwerpen gesproken, spelletjes gedaan, puzzels gemaakt, geknutseld en geverfd en sinterklaas gevierd. Dit gebeurt onder leiding van:

Sjoety Poortinga en  Jantine Bosch

Club 12, 13 en 14 jaar
De jeugd van 12 tot en met 14 jaar komt één keer in de 14 dagen op de dinsdagavond van 19.15-20.15 uur samen in één van de zalen van de kerk.

Voor de pauze wordt er over het geloof gesproken, daarna is er tijd voor fris met wat lekkers. Na de pauze wordt er gekletst, soms geknutseld of een spel gedaan. Het ‘moordspel’ of  ‘nachtwacht’ zijn populair.

Clubleiding: Anneke v/d Hoek en Andries Sneep

Jeugdclub/catechese 16+
De jeugd van 16 jaar en ouder komt één keer in de twee weken op zondagmiddag tijdens de kerkdienst bijeen in de Time Out.

Clubleiding: Gerrit en Voke de Jong