De jeugdraad

Kinderen en tieners maken deel uit van de gemeente. Ze zijn niet de gemeente van de toekomst maar de gemeente van vandaag. De jeugdraad wil kinderen en jongeren begeleiden in groei en ontwikkeling in het geloof; wat heeft God met je voor en wie is God?

De jeugdraad staat in dienst van crèche, zondagsschool, clubs en catechese met daaraan verbonden activiteiten. Binnen de jeugdraad zijn er 3 lagen van pastoraat:

  • Basiszorg: Geldt voor de hele gemeente (kaartje sturen etc.)
  • Specifieke zorg: De jeugdraad staat de jeugd met problemen bij. Bij goed functioneren van de basiszorg, zullen knelpunten of problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden.
  • Professionele zorg: Zorg van buitenaf.

Activiteiten

Ook dit jaar zullen er weer verschillende activiteiten georganiseerd worden voor de jeugd in onze gemeente. Hieronder volgen een aantal activiteiten. Onderaan staat een opsomming aan activiteiten waarbij de data nog zullen volgen.

Een aantal andere activiteiten waarbij de data nog volgen zijn:
Escaperoom, schaatsen, voetbaltoernooi, volleybaltoernooi, thema avond over gameverslaving, filmavond, ‘pubquiz’, survivaltocht in Veenklooster en suppen.

Leden jeugdraad

Voorzitter
Dirk Hellinga
Altenastreek 63
9101 AZ Dokkum
E-mail: dirk@hellingasoepboer.nl

Secretaresse:
Alida van der Veen
Gasthuisstraat 14a
9101 LD Dokkum
ik_alida@msn.com

Penningmeester:
Freerk de Vries
Sitwâl 5
9103 PA Dokkum
Tel.nr: 0519-220145

Leden:
Henk Poortinga, Janke van der Veen, Willem en Joke Haaksma, Christiaan Posthumus, Marijke Mullender-Wijnsma, Ton van der Wekken