Vanaf 27 september weer kerkdiensten in de Oase

By 9 september 2020Kerkdiensten

Beste gemeenteleden,

In de afgelopen periode was het niet mogelijk om als gemeente bijeen te komen. Vanaf 27 september willen we weer diensten gaan beleggen. Vooralsnog zal het gaan om één morgendienst per zondag, waarbij een beperkt aantal gemeenteleden de dienst kan bijwonen. Bedenk dat de diensten anders zullen verlopen dan voor corona. Als kerkenraad zijn we tot de volgende oplossing gekomen:

 • Alle gemeenteleden zijn welkom in de dienst. Echter het aantal gemeenteleden waarvoor plaats is, is beperkt. Daarom worden gemeenteleden per wijk uitgenodigd en dient u zich vooraf in te schrijven om de dienst bij te wonen.
 • Het RIVM geeft het advies aan 70+-ers en kwetsbare groepen dat het verstandig is om grote bijeenkomsten te vermijden. U maakt zelf de afweging of u het verstandig vindt om de dienst wel of niet bij te wonen.
 • Alle gemeenteleden dienen via de ingang aan de Stationsweg de kerk binnen te gaan en te verlaten. Daarbij geldt het volgende:
 • Houd 1,5 meter afstand. De vaste banken zijn onderverdeeld in vlakken. Door twee vlakken vrij te houden ontstaat 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst, er staan desinfectiemiddelen bij de ingang;
 • Bij binnenkomst wordt u een plaats aangewezen. In verband met een goede doorstroom is het niet mogelijk een eigen zitplaats uit te zoeken;
 • Het is gezinnen toegestaan bij elkaar te zitten (kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen, jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden). Verder wordt de 1,5 meter maatregel gehanteerd in de kerkbanken en bij de tafeltjes;
 • Het is vooralsnog niet toegestaan om in de kerk te zingen;
 • U kunt de kerk verlaten wanneer dat door de daarvoor aangestelde personen wordt aangegeven. Dit ook weer om een goede doorstroom te garanderen;
 • Toiletbezoek wordt tot een minimum beperkt. Ga thuis wanneer dat mogelijk is;
 • Doorgeven van pepermunt en dergelijke is niet toegestaan;
 • De garderobe kan niet worden gebruikt. Jassen en tassen worden meegenomen naar de zitplaats;
 • De kinderen die naar de oppas gaan worden voor de dienst door de ouders naar de oppas gebracht:
 • De kinderen die naar de kinderkerk gaan komen eerst in de kerk en gaan na het kindermoment met de leiding naar een andere zaal;
 • Er zal tijdens de dienst niet worden gecollecteerd. De collecte kan via GIVT-app of door overmaking op rekeningnummer NL80 RABO 0120 6370 30 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Dokkum o.v.v. de datum van de betreffende zondag. Na afloop van de dienst is er ook een mogelijkheid om uw gave in een collecteschaal te deponeren;
 • Na de dienst is er geen koffiedrinken;
 • Na de dienst zal de kerkzaal worden gedesinfecteerd;
 • U wordt verzocht om niet samen te scholen op het parkeerterrein voor en na de dienst en ook daar de 1,5 meter in acht te nemen.

Tot nadere berichtgeving vanuit de overheid zal voor eerst het volgende schema worden gehanteerd voor het uitnodigingsbeleid.

Datum Morgendienst, wijk en wijkouderling
27 september Wijk 1, Pieter Sijtsma, tel. 0519-295561
04 oktober Wijk 2, Klaas van der Hoek, tel 0519-295637
10 oktober Alleen Onlinedienst
18 oktober Wijk 3, Klaas Sijtsma, tel. 0511-476183
25 oktober Wijk 4, Johan Hekstra, tel. 0511-423982

Daarna worden de diensten geëvalueerd.

  • Inschrijven kan vanaf maandag tot en met donderdagavond 20.00 uur via deze link: https://cgkdokkum.nl/reserveer
  • Heeft u geen computer dan kunt u vanaf maandag tot en met donderdag bellen naar de desbetreffende wijkouderling: Tussen 17.00 en 20.00 uur.
  • Geef bij de inschrijving ook het aantal personen door die de kerkdienst willen bijwonen.Verder willen we u het volgende vragen:
  • Kom niet naar de kerk wanneer u of jij verkouden bent, hoest of keelpijn hebt;
  • Kom niet naar de kerk wanneer u of jij of één van de gezinsleden griepachtige verschijnselen vertoont of kortgeleden in de nabijheid van zo iemand bent geweest;
  • Kom niet naar de kerk wanneer u of jij een minder goede gezondheid hebt en daardoor extra kwetsbaar bent.Ook hiervoor geldt dat u zelf de afweging maakt of u het verstandig vindt om de dienst wel of niet bij te wonen.
   We begrijpen dat deze maatregelen vervelend zijn. Maar gezien de beperkingen die momenteel gelden is, met inachtneming van bovenstaande regels, dit een mogelijkheid diensten voor een beperkt aantal gemeenteleden te organiseren.

De uitzendingen vanuit de kerk gaan gewoon door! Weest u ervan bewust dat u eventueel in beeld kunt komen. De uitzendingen zijn via YouTube, te zien en via de kerkomroep en Kabelnoord te beluisteren.

 

Download en bekijk het gebruiksplan van de CGK Dokkum

Download en bekijk de basisopstelling van de kerkzaal

 

 • Hartelijke groet,
  Kerkenraad CGK Dokkum

Leave a Reply