Onze gemeente

Sinds 1924 heeft zij haar kerk aan de Stationsweg 37 te Dokkum, de oude kerk is in 1977 vervangen door een nieuw kerkgebouw. In 2009 is de kerk uitgebreid en verbouwd.

In 1998 werd het 75 jarig bestaan van de CGK te Dokkum herdacht. Gedurende die periode van 75 jaar hebben 12 predikanten de gemeente gediend. Op dit is Ds. A.C. van der Wekken de predikant.

Het ledental van de CGK te Dokkum telt ca. 700 leden, verdeeld over alle leeftijden. De gemeenteleden wonen in Dokkum en omliggende plaatsen.
De CGK van Dokkum en de GKV van Dokkum zijn bezig om tot een vorm van samenwerking te komen, waarvoor inmiddels een gezamenlijke intentieverklaring is opgesteld voor wederzijdse erkenning en dit voor de toekomst proberen verder uit te werken. Voor meer informatie over de achtergronden en de ontstaansgeschiedenis van de Christelijke Gereformeerde kerken kunt u terecht op de website van ons kerkgenootschap: cgk.nl.