Wat doet de commissie van Beheer?

De commissie van beheer beheert de onroerende zaken, inventarissen en geldmiddelen van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Dokkum. De commissie van beheer houdt zich dus bezig met de zakelijke kant van het gemeente zijn. Voor haar taken is zij verantwoording schuldig aan de kerkenraad.
De commissie is belast met het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie. Ook heeft de commissie de zorg voor het personeel van de kerk. Verder wordt door de commissie allerlei praktische zaken gecoördineerd en/of uitgevoerd. Een andere taak is het adviseren van de kerkenraad bij zakelijke besluiten.

Leden van de commissie van beheer

De Commissie van Beheer bestaat op dit moment uit 6 leden. Voorzitter: Tabe van der Zwaag, Secretaris: Hennie van der Wagen, Roelof Elzinga, Dick Koonstra, Linda Jelsma-Bron, Jochem Wiersma en Oane Zwaagstra. De commissie vergadert 1 keer per maand.

Verhuur kerkzaal

De kerkzaal en de andere zalen van de kerk worden verhuurd voor kerkelijke aangelegenheden of hieraan gekoppelde activiteiten. De verhuur wordt geregeld door de koster.

Contact

Heeft u vragen hebben over het werk van de commissie van beheer of andere zaken die de commissie van beheer aangaan? Neem dan contact op met de secretaris van de commissie van beheer, mevrouw Hennie van der Wagen-Wijnsma. Telefoonnummer (0519) 22 15 36 of mailadres cvb@cgkdokkum.nl.