Reeds een jaar of zeven wordt er vier keer per jaar een Oasenieuws verspreid onder de buren van de kerk in een oplage van ruim 200 exemplaren. Zo nu en dan zien we buren in de kerk. Ze blijven na de kerkdienst even hangen in de hal van de kerk voor een kop koffie en mogelijk een gesprekje. Dat is natuurlijk heel mooi. maar daar blijft het vaak ook bij. Als zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC) zouden we graag iets meer van onze kerk willen laten zien en hen nieuwsgierig maken. Omdat de schoolkinderen van groep acht van de basisscholen in Dokkum ieder jaar een mini-kerkenpad hebben, waarbij ze meestal ook onze kerk aandoen, leek het ons als ZEC een goed idee om ook zoiets te organiseren maar dan in eerste instantie voor de straten rondom ons kerkgebouw.

In het kort is de bedoeling als volgt. Via het Oasenieuws worden de buren uitgenodigd om op zaterdag 22 september ’s ochtends van 09.30 – 11.30 uur een kijkje te komen nemen. Ze zullen worden ontvangen met koffie/thee en wat lekkers en daarna laten we hen ons kerkgebouw zien en vertellen er wat bij. Want er valt heel wat te zien en te vertellen. Denk bijvoorbeeld maar aan onze geschiedenis, de consistorie, het liturgisch centrum, het gedachtenishoekje, de plaquette tegen de muur voor in de kerk, de schilderijen van Jan Kooistra, de crèche, Time Out. Misschien komen er ook wel vragen over wat we eigenlijk doen in de kerk en waarom we geloven. Een mooie gelegenheid om daar op in te gaan. Voor de kinderen die meekomen wordt ook iets georganiseerd. Bij mooi weer voor buiten en bij iets minder mooi weer voor binnen.

Bij de toegang naar de kerk vanaf de Stationsweg hopen we dit gebeuren ook aan toevallige voorbijgangers kenbaar te maken en hun nieuwsgierigheid op te wekken. Wanneer er gemeenteleden zijn die ook een kijkje willen nemen? U en jij bent van harte welkom.
Of er veel belangstelling voor is? We wachten het vol spanning af in het vertrouwen dat we ook dit werk mogen doen tot eer van onze God.

De ZEC.

Leave a Reply