Verhuur kerkzalen CGK Dokkum

We hebben regelmatig een vraag naar verhuur van ruimten in de Chr. Ger. Kerk in Dokkum.
Met name gebruikers uit de buurt die normaliter een dagdeel of avond van de faciliteiten in  onze
kerk gebruik konden maken,  stellen nu ook weer de vraag of ze een ruimte kunnen huren.
In oktober j.l. heeft onze koster Johannes van der Hoek afscheid genomen.  De vele taken die
Johannes uitvoerde zijn in beeld gebracht en daarmee is er een heel proces op gang gekomen
om met vrijwilligers de begeleiding en het gebruik van ruimten en middelen aan te sturen en te
stroomlijnen.
Dit proces vergt tijd en daarvoor hebben we voor het gebruik van zalen en ruimten de volgende
afspraken gemaakt:

  • Op zondag ligt het accent op de kerkdiensten en eventuele extra CGK bijeenkomsten
  • Interne CGK vergaderingen vinden zoveel mogelijk plaats op maandag en dinsdag
  • Bij een kleine vergadergroep overwegen om dit thuis te doen
  • Het gebruik van energie willen we, mede door bovenstaand gebruik, besparen
  • Vanaf december 2022 wordt er gestart met een upgrading van de kerkzaal, de achterzaal en de zijzaal
  • De upgrading betreft werkzaamheden en overlast aan de vloer, de wanden het podium enz.
  • Tot 1 oktober 2023 vindt er geen verhuur aan externen (o.a. buurtverenigingen) plaats
  • De coördinatie en beheer van dit proces ligt bij de Commissie van Beheer (CvB).

Voor het op gang brengen van een goed lopend beheer en het hele upgradingsproces, door o.a.
vrijwilligers, is totaal een jaar uitgetrokken.
Namens de CvB
Tabe van der Zwaag