Chr. Geref. Zangvereniging ‘De Lofstem’ te Dokkum

Met onze stem willen wij lof brengen  aan de Schepper en dit uitdragen aan een ander.
Iedere donderdag van 19.30 uur tot 21.30 repeteren wij in het kerkgebouw. Onze dirigent is Johanna van der Weide uit Damwoude.

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter Klaas Sijtsma – 0511-476183
  • Secretaris Loes de Vries – 0519-222662
  • Penningmeester Anneke Vreugdenhil – 0519-297393
  •  Algemeen lid Aafke Postma – 0519-297100

Kom gerust eens langs om te horen en mee te zingen!


Geschiedenis

Het koor werd opgericht in 1970. De heer Draijer nam in overleg met de heer Sikma de eerste stappen om een kerkkoor op te richten. Het lukte en er kwam een koor van ongeveer 17 leden. Sikma stelde zich beschikbaar als dirigent en Draijer werd voorzitter. Het eerste optreden was 1e kerstdag 1972.

Optredens. Jaarlijks zijn er regelmatig optredens in zieken- en verpleeghuizen , bejaardencentra of kerken. De Lofstem heeft ongeveer 25 leden met een goeie verdeling van stemmen. Sinds 24 oktober 2002 staat het koor onder leiding van Tim van der Weide.

Bondsdag 07-10-2017 Dokkum

Zing je ook graag?…..Kom gerust eens langs.

Agenda:

 

Bondsdag 03-10-2015 Hoogkerk

hoogkerk-20151003a

Bekijk de website van Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland.